Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Symposium: 50 år med atomær tidsregning

Justervesenet og Observatoriet i Oslo ønsker velkommen til symposium:

Atomær tidsregning begynte i oktober 1967, da Generalkonferansen for mål og vekt vedtok at sekundet er definert som en hyperfinovergang i cesiumatomet – et radikalt brudd med historiske definisjoner av sekundet. Vi vil belyse fenomenet tid og dens betydning i vitenskap fra forskjellige aspekter.

Symposiet er åpent for alle interesserte. Det er imidlertid begrenset med plasser, så det oppfordres til å melde seg på tidlig.
Følg denne lenken for påmelding


Program:

 

Kl. 1000
Åpning og velkommen v/ direktør for Justervesenet, Geir Samuelsen

Kl. 1005 – 1100
Omvisning og informasjon om Observatoriet
Tone Skramstad og Geir Ramstad Sletvold, Observatoriet

Kl. 1100 – 1145  
Forskjellige oppfatninger av tid i relativitetsteori,
kvantefysikk og klassisk fysikk
Magdalena Kersting, UiO

Kl. 1145 – 1215
Redefineringen av måleenhetene – når, hva, hvordan, hvorfor?
Marit U. Nordsveen, Justervesenet

Kl. 1215 – 1245
Lunsj (gratis)

Kl. 1245 – 1315
På sporet av den nøyaktige tid – fra stjerner til atomer
Harald Hauglin, Justervesenet

Kl. 1315 – 1345
En lysende framtid for det atomære sekundet
Tim Dunker, Justervesenet

Kl. 1345 – 1400
Avrunding, spørsmål og takk for i dag!

Sist endret 5. desember 2017
Arkiv
MENY