Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Stikkprøvekontroller gir god effekt i drosjenæringen

Justervesenet erfarer at stikkprøvekontroller er et nyttig verktøy for å skape og opprettholde tillit.

– Vi så tidlig en klar tendens til at uanmeldte kontroller var mer effektive enn de tradisjonelle periodiske kontrollene. Derfor har vi intensivert hyppigheten av stikkprøvekontroller, og særlig det siste året, sier Nils Magnar Thomassen, avdelingsdirektør for Justervesenets tilsynsavdeling.

graf_stikkprover
Til tross for flere stikkprøvekontroller går prosenten for tilbakeviste taksametre ned. 

Intensivering av stikkprøvekontroller
Tallene fra de siste årene viser at til tross for en intensivering av antall stikkprøvekontroller holder avvikene seg stabilt lave.
-Så langt i 2016 har vi utført 484 stikkprøvekontroller, og det er over dobbelt så mange som i hele fjor. Til tross for dette ser vi at andelen taksameter som ikke godkjennes er på vei ned. Her er det på sin plass å påpeke at de fleste aktørene i drosjenæringen er flinke til å etterleve regelverket. Jeg mener de positive tallene vil gagne bransjen. Ikke bare i form av tillit i egen bransje, men tillit til bransjen fra forbrukerne, sier Thomassen.

nils-magnar-thomassen

Fornøyd med trenden.
Nils Magnar Thomassen i Justervesenet.

Hva ser Justervesenet etter på kontrollene?
På Justervesenets kontroller avdekkes blant annet om tilbakelagt strekning stemmer overens med taksameterets beregning, at taksameteret ikke har vært utsatt for plombebrudd, at bilen har riktige dekkdimensjoner, med mer.

 

Sist endret 3. november 2016
Arkiv