Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Smart fylleprosess for ferdigpakninger sparer tid og penger

Justervesenet holdt nylig kurs hos Hennig-Olsen is AS for å vise hvordan man med et minimum av målinger og bruk av statistikk kan beregne nettoinnholdet i ferdigpakninger og trygt innfri alle kravene til fyllingsgraden. Metoden kalles statistisk prosesstyring (SPS).

Mange produkter pakkes i emballasje med forhåndsdefinert nettoinnhold – såkalte ferdigpakninger. Dersom bedriften benytter stikkprøver for å styre pakkeprosessen må den også dokumentere at gjennomsnitt og spredning i fyllenivået gjør at kravene til fyllingsgrad blir oppfylt.

Dersom man benytter en vekt til indirekte kontroll av nettovolumet er det nødvendig med kjennskap til egenvekten til varen. På bildet: Per Hellgren i Hennig-Olsen is AS. Foto: Helge Karlsson

Økonomisk gevinst ved SPS

Riktig bruk av SPS kan gi økonomisk gevinst til bedriften ved at man finner et trygt fyllenivå som begrenser overfyllingen og samtidig innfrir myndighetskrav og forventninger fra forbrukere.

SPS reduserer det totale antallet målinger og er et godt alternativ til kontroll av alle pakningene. Men å innføre SPS krever en systematisk stikkprøvetaking og loggføring av måledata, samt bruk av noen enkle regler for når fyllenivået skal styres.

I kursdokumentasjonen følger det med et sett Excel regneark som demonstrerer hvordan ulike valg av måleutstyr og kontrollregime påvirker beregningen av kontrollgrenser og nødvendig overfylling.

Ved å vurdere alle prosessene sine knyttet til målinger, produksjon og statistisk utvalg sikrer Hennig-Olsen is AS en hensiktsmessig pakking av produktene og et godt omdømme hos forbrukerne – og slipper dermed å havne på tynn is.

Les mer om Justervesenets kurs i statistisk prosesstyring.

Les mer om krav knyttet til ferdigpakninger

Sist endret 16. januar 2020
Arkiv