Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Retningslinjer for måling av forurensning

Nøyaktige målinger av forurensning er viktig for å beskytte miljøet. IMPRESS, eller Innovative Metrology for Pollution Regulation of Emissions from Stacks and area Sources, er et prosjekt initiert av EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) for å bidra til nettopp dette.

I tillegg til Justervesenet har deltagere fra andre europeiske metrologilaboratorier bidratt. Prosjektet har jobbet for nøyaktige målinger av industrielle utslipp, for å belyse hvilke måletekniske behov man må møte i kampen for et bedre miljø. Det europeiske klimaprogrammet har som mål å redusere industrielle utslipp med 80 – 95 % innen år 2050 sammenlignet med nivået i 1990. Foreløpige beregninger viser at vi kun når 30 % innen 2030. Da er monitorering og måling helt essensielt for å kunne gjøre innstramninger.

Prosjektet ble offisielt avsluttet 30. juni 2017. En god del er allerede formidlet til miljødirektoratet og industrien gjennom to workshops. Fra workshopen Justervesenet holdt på Kjeller kom det fram at ikke alle miljø- og utslippseksperter er klar over den avgjørende betydningen av usikkerhetsberegninger. Dette er nyttig å få fram, da viktige miljøbeslutninger bør basere seg på all aktuell informasjon. Derfor oppfordrer Justervesenet både industri og relevante aktører til å bruke veiledningen prosjektet har utarbeidet:

A framework for determining uncertainty sources and the propagation of uncertainty contributions in reported annualized mass emission.

Foto i artikkelen: AYLA87/rgbstock.com

Sist endret 9. august 2017
Arkiv