Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Rapportering for fiskemottak

Landets fiskemottak har mottatt brev fra Justervesenet med informasjon om beregning av årsavgift.

I 2017 skal det for tilsyn med fiskemottak betales årsavgift tilsvarende 0,19 promille av selskapenes totale omsetning slik denne fremgår av siste årsregnskap. Årsavgiften vil maksimalt være 300 000 kr og årsavgifter under 1000 kreves ikke inn.

Rapportering og beregning av årsavgift
Justervesenet innhenter selskapets totale omsetning fra Brønnøysundregistrene. På vår rapporteringsportal kan man se hvilken total omsetning som er registrert på deres selskap:

https://jvportal.no

Benytt brukernavn og passord som oppgitt i brevet.

Dersom det ikke er oppgitt et beløp for total omsetning i portalen betyr dette at regnskapsdata for 2016 ikke var tilgjengelig på det tidspunktet Justervesenet innhentet informasjonen. Dere må da selv fylle ut beløpet i portalen og laste opp regnskapet for 2016.

Ikke avgiftspliktig?
Dere er ikke avgiftspliktige dersom dere antar at dere i 2017 vil motta mindre enn 10 tonn vill fisk. Dersom dette er tilfelle, vennligst gå inn i portalen og angi dette med begrunnelse:

  • Gå inn i rapporteringsportalen innen 22.11.17 og sjekk hvilken total omsetning som er registrert på deres selskap og hvilken årsavgift som er beregnet for dere.
  • Dersom det i portalen ikke er oppgitt noe beløp for total omsetning, må dere legge dette inn og laste opp dokumentasjon.
  • Dersom deler av den totale omsetningen stammer fra annen virksomhet enn fra mottak, prosessering og pakking av mottatt fisk, legg inn fratrekk for dette i portalen og last opp bekreftelse på fratrekket fra revisor eller ekstern regnskapsfører.
  • Dersom dere antar å motta mindre enn 10 tonn vill fisk i 2017, merk av for dette.

Faktura
Fakturaen sendes fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet. Oppstår det uklarheter rundt selve fakturaen må disse rettes til Statens Innkrevingssentral.

Spørsmål?
Har du spørsmål vedrørende innrapporteringen ta kontakt med oss på telefon 64 84 86 94 i tiden 09:00-11:15 / 11:45-14:00.

Sist endret 8. november 2017
Arkiv
MENY