Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Rapport om evaluering av taksameterforskriften og tilsynet med taksametre

Justervesenet har i 2014 og 2015 arbeidet med å evaluere taksameterforskriften og tilsynet med taksametre. Arbeidet har resultert i «Evaluering av taksameterforskriften og vurdering av tiltak for mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet». Rapporten sendes med dette på høring til relevante aktører. Det er også åpent for andre å kommentere.

Dokumentene til saken:
Høringsliste  (Oppdatert med riktige e-postadresser per 27.11.15)
Høringsbrev
Rapport

Kommentarer og innspill bes sendt til postmottak@justervesenet.no .

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Silje Bertheussen  eller Håkon Skjolden.

Høringsfristen er 17. januar 2016.

Sist endret 27. november 2015
Arkiv