Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Overgangsordning for taksametre

Justervesenet får en del henvendelser om overgangsordningen for taksametre. Her finner du nyttig informasjon om denne.
At et taksameter faller inn under overgangsordningen innebærer at kravene eller kontrollordningen for taksametre ikke gjelder for dette taksameteret i overgangsperioden. Heller ikke kravene til tilleggsinnretninger gjelder i denne perioden.

Dette betyr i praksis at taksametrene som var i bruk eller innkjøpt før 1. januar 2010,
kan brukes frem til 1. januar 2012.

For taksametre som oppfyller forskriftens krav, er det ingen overgangsordning
For disse taksametrene gjelder forskriftens krav til blant annet tilleggsinnretninger, installasjonskontroll og plombebrudd fullt ut.

Taksameter med dokumentert dispensasjon
Justervesenet kan gi tillatelse til at et taksameter eller en gruppe taksametre uten gyldig samsvarsvurdering og produsert før forskriftens ikrafttredelse, kan selges og brukes frem til 1. januar 2012. Det er produsenter/leverandører av taksametre som må søke om en slik tillatelse.

Så lenge det foreligger en tillatelse fra Justervesenet til å selge taksametre med angitte serienumre uten gyldig samsvarsvurdering etter 1. januar 2010, kan disse taksametrene også tas i bruk uten ytterligere søknad fra løyvehaver. Dersom Justervesenet har gitt slik tillatelse til salg av taksametre uten gyldig samsvarsvurdering, gjelder overgangsordningen.

Det vil si at de aktuelle taksametrene kan brukes frem til 1. januar 2012. Da er det ingen krav til disse før 1. januar 2012.

Fra og med 1. januar 2012 skal alle taksametre ha gyldig samsvarsvurdering,
og installasjonen av taksameteret skal være godkjent av Justervesenet.

Det betyr at taksametre, uten gyldig samsvarsvurdering, må byttes ut innen 1. januar 2012.

Oppsummering:

Taksameter solgt før 1. januar 2010
Ingen krav gjelder, men må skiftes ut med godkjent taksameter før 1. januar 2012

Taksameter med dokumentert dispensasjon solgt etter 1. januar 2010
Ingen krav gjelder, men må skiftes ut med godkjent taksameter før 1. januar 2012

Taksameter uten dispensasjon solgt etter 1. januar 2010
Alle krav i forskriften gjelder fra tidspunktet taksameteret blir solgt.

Kontaktpersoner: Nils M. Thomassen, Susanne Sollie og Bård Helmersen

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv