Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Oppdatert ferdigpakkeforskrift trådte i kraft 1. juli

Oppdateringen medfører ingen realitetsendringer, men er gjennomført for å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig.

Ny forskrift finner du her:

https://lovdata.no/SF/forskrift/2021-06-16-2130
Sist endret 2. juli 2021
Arkiv