Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Om testing av politiets nye laser fartsmålere – Justervesenet presiserer

Det vises til oppslag i TV2 Nyhetene 11. mai 2009 (se her ). Vi vil presisere noen fakta knyttet til denne saken:
Politiet har anskaffet 116 lasere av den nye typen, de første ble levert 4. februar 2008. Justervesenet har gjennomført en førstegangskontroll av disse, etter at vi bygget opp kontrollsystemet for dette. En sentral komponent i kontrollsystemet ble ikke levert Justervesenet fra leverandøren før 9. september 2008. Førstegangskontrollen var ferdig 30. januar 2009. I denne kontrollen var det til sammen 39 av instrumentene som ikke oppfylte de krav som Politiet og leverandøren selv har stilt. Disse 39 instrumentene ble sendt til produsenten i Tyskland for utbedring. Utbedring hos produsenten pågår fortsatt.I tillegg ba Politiet leverandøren om å endre (øke) sikkerhetsfradraget til instrumentene. Hensikten med sikkerhetsfradraget er å være trygg på at ingen urettmessig blir tatt i fartskontroll. Det nye fradraget er i samsvar med det som brukes i andre europeiske land. Ny testing etter endring av sikkerhetsfradrag var ferdig gjennomført 26. mars 2009. Av de 77 instrumentene som ikke er til utbedring i Tyskland, står til sammen 70 klare til utsending i Justervesenets laboratorier.

I tillegg til utprøving fikk Justervesenet den 30. april 2009 oppdrag fra Politidirektoratet om i løpet av mai å vurdere om instrumentet, brukt i felt i samsvar med retningslinjer, kan tenkes å gi måleresultater som er til ugunst for fører, og større enn sikkerhetsfradraget. Dette arbeidet pågår nå.

Det er i bruk 104 lasere av den gamle typen, i tillegg er 42 tatt ut av bruk, fordi man ikke ønsker å bruke ressurser på tyngre reparasjon av disse. De gamle laserne gjennomgår årlig kontroll hos Justervesenet, for å sikre kvaliteten av målingene, og dette fortsetter til de nye instrumentene er faset inn.

På Karmøy, som er spesielt omtalt i nyhetsoppslaget, har politiet hatt en laser i bruk, men har selv valgt ikke å sørge for å la denne gjennomgå årlig kontroll, etter at gyldigheten gikk ut 25. april 2008, på tross av at denne laseren er innkalt til kontroll av Justervesenet.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv