Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Og på den 16. skal det skje

Den 16. november skal Generalkonferansen for Mål og Vekt (CGPM) finne sted i Versailles. Der skal det stemmes om hvorvidt man skal vedta de foreslåtte endringene i SI-systemet.

Dette er en historisk milepæl i det internasjonale metrologiske miljøet, og vil ikke bare redefinere fire av de syv grunnenhetene (Kilogrammet, Ampere, Kelvin og Mol), men også markere slutten på å bruke en fysisk gjenstand som definisjon. Kilogrammet vil i stedet realiseres gjennom eksperimenter knyttet til Plancks konstant.

Alle de syv grunnenhetene vil da være knyttet mot fundamentale naturkonstanter. Endringene trer i kraft 20. mai 2019, på verdens metrologidag.

Vi i Justervesenet teller ned!

Åpningseansen den 16. november skal for øvrig sendes live

Se forøvrig artikkel på NRK «Snart blir kilogrammet pensjonist»

Sist endret 15. november 2018
Arkiv