Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Ny organisering i Justervesenet

1. september 2011 er en merkedag for Justervesenet. Fra da av gjelder ny organisering, og med det følger det mye nytt.

1. september blir tidligere avdeling Lovregulert Måling delt i to nye: Tilsynsavdelingen og Avdeling for Utredning og regelverk. Fra å ha to avdelinger utenom administrasjonen, er det nå tre med Nasjonalt laboratorium. Med ny organisering blir det et klarere skille mellom oppgavene. Tilsynsavdelingen, som er den mest synlige for omverdenen, gir dessuten en mer presis assosiasjon til avdelingens arbeidsoppgaver.

Helhetlig profil

I forbindelse med omorganiseringen får den nye tilsynsavdelingen en mer helhetlig profil. Kontrollørene utstyres med et bredere utvalg uniformert arbeidstøy, tjenestebiler får lik farge og profilering, og distriktskontorene får ensartet skilting:


Fra kammer til kontor

Den 1. september gikk Justervesenets 5 justerkamre over til nye betegnelser; Distriktskontor Nord, Distriktskontor Midt-Norge, Distriktskontor Vest, Distriktskontor Øst og Distriktskontor Sør. Den staselige tittelen Justermester fikk også en ny drakt som tydeliggjør lederrollen: Distriktssjef.

God service og høy kompetanse fortsatt viktigst
Justervesenets brukere vil likevel ikke merke den store forskjellen annet enn i profilering. For når alt kommer til alt er det ikke innpakningen som betyr noe. God service og høy kompetanse er fortsatt viktigst når kontrollørene ferdes land og strand rundt for å sikre kvalitet i norske måleresultater.

Leder av justerkamrene, Nils Magnar Thomassen, går over i ny stilling som avdelingsdirektør for Tilsynsavdelingen.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv