Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Ny norsk tid fra 1. august

Norsk offisiell tid ble stilt 45 mikrosekunder tilbake 1. august. Umerkelig i dagliglivet, men for presisjonsformål er det et stort skritt.

Det internasjonale byrået for mål og vekt (BIPM) har nå godtatt den nye norske tiden og publisert resultatet i sisteCircular T,
rundskrivet som forteller hvor riktig ulike nasjoners klokker var
i foregående måned.

UTC – koordinert universaltid – er verdens offisielle tidsskala. Den er basert på løpende sammenligninger av rundt 350 atomklokker i de fleste av verdens industrialiserte land. Det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris (BIPM) har som oppgave å beregne UTC som et veiet gjennomsnitt av innrapporterte klokkedata, og generere en tidsskala som både er mest mulig stabil og hvor et sekund dessuten i størst mulig grad tilsvarer det offisielle SI sekund, nemlig varigheten av 9 192 631 770 svingninger av strålingen som tilsvarer overgangen mellom to hyperfinnivåer i cesium-atomet.

Selv de beste atomklokker vil ’tikke’ med ørsmå forskjeller i takt, noe som over tid vil resultere i målbare tidsavvik. Stabiliteten til UTC bygger derfor på et stort antall klokker, istedenfor å velge den til enhver tid ‘beste’ klokke som kilde til UTC.

I praksis blir UTC beregnet i begynnelsen av hver måned, basert på klokkedata fra foregående måned. Så selv om tid kan sies å være den ultimate ferskvare, er altså UTC gått ut på dato når den blir offentliggjort. UTC er derfor en tidsskala kun på papiret, eller en ‘papirklokke’ om man vil. Dersom man trenger en
reell klokke i form av elektriske ‘tikk’ som følger UTC, må man være flink til å gjette avviket mellom ens egen referanseklokke og UTC. Slik gjetning gjøres kontinuerlig av de rundt 70 nasjonale tidslaboratoriene som rapporterer sine klokkedata regelmessig til BIPM. Det månedlige rundskrivetCircular T forteller om hvor godt de ulike laboratoriene har gjettet i den foregående måneden.

Justervesenet har lenge valgt å la den beste atomklokken være norsk UTC-realisering, eller gjetning om man vil, og kun notert ned økende avvik som en korreksjon til bruk ved behov. Siden i sommer har tidslaboratoriet tatt i bruk en styrt klokkegenerator som korrigerer små taktfeil i vår beste klokke og lager ‘tikk’ som følger UTC mye tettere. Tikkene fra klokkegeneratoren har vært rapportert som norsk offisiell tid, også kalt UTC(JV), fra og med august. BIPM har nå godtatt den nye norske tiden og publisert verdiene i siste Circular T .

Fra en nest sisteplass i juli, med et avvik på 45 mikrosekunder, er Justervesenet og Norge fra august av kommet inn i det gode selskap av nasjoner som holder en nasjonal tidsskala innenfor noen titalls nanosekunders avvik fra verdens offisielle tid (UTC).

Kontaktperson i Justervesenet: Harald Hauglin

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv