Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Nøyaktige elektrisitetsmålere og nytt krav fra NVE

Følgende pressemelding gikk 29.06.11 ut fra Nærings- og handelsdepartementet:

Nærings- og handelsminister Trond Giske har i dag gått inn for at fristen for å skifte underkjente el-målere settes til den samme fristen som for innføring av AMS, som ifølge NVE ser ut til å bli 1.1.2017.

De lenge etterspurte kravene fra NVE til automatisk måleravlesning av elektrisitetsmålere (AMS) kommer nå om kort tid. Utskifting av målere som Justervesenet har underkjent foreslås derfor utsatt, til 1.1. 2017.

Problemet for nettselskapene har vært at de ikke kjente de spesifikke kravene til AMS. Dermed kunne de risikere et feilaktig innkjøp når de underkjente målerne måtte byttes ut. Samtidig har Justervesenet hatt sin forskrift om krav til nøyaktighet å forholde seg til.

På bakgrunn av den nye informasjonen sender nå Justervesenet på høring et forslag om å sette fristen for utskifting av underkjente målere til 1.1 2017. Dette gjelder alle underkjente elektrisitetsmålere som skulle vært byttet ut.

NVE fastsetter med stor sannsynlighet et krav til at el-målere skal være tilpasset AMS fra 1.1.2017. Nettselskapene, ved Energi Norge, har uttrykt misnøye med at Justervesenet har gitt pålegg om utskifting av underkjente elektrisitetsmålere i en situasjon der AMS om ikke lenge vil innføres, noe som innebærer at de fleste el-målere i Norge uansett må skiftes.

– Vi har vært i en dialog med bransjen og med Justervesenet, sier Nærings- og handelsminister Trond Giske. I dag har vi gått inn for en løsning som betyr at fristen for å skifte underkjente el-målere settes til den samme fristen som for innføring av AMS, som i følge NVE ser ut til å bli 1.1.2017 sier Giske.

– Statsrådens beslutning gjør at 200.000 familier slipper å bytte strømmålere to ganger, og sparer strømkundene for mer enn 400 millioner kroner i unødvendige ekstrakostnader. Dette er derfor svært positivt, og kraftbransjen kan nå i stedet rette fullt fokus mot innføring av en ny generasjon smarte strømmålere, sier Oluf Ulseth, adm direktør i Energi Norge.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv