Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Nøyaktige el-målere i de tusen hjem

Justervesenets nylige systemtilsyn av landets største kontrolladministrator for testing av el-målere (REN AS) viste at ordningen er godt ivaretatt og at el-målerne er svært nøyaktige. Dette samsvarer også med tidligere tester.

Det ble gjort systemtilsyn av REN AS som utfører stikkprøvekontroller for nettselskapene. Det er nettselskapene som er ansvarlige for at målerne er i henhold til forskriften, og Justervesenet fører tilsyn med at regelverket etterleves.

Måletekniske krav
Justervesenet stiller bare måletekniske krav til elmålere. Mange av kravene til elmålere, bl.a. hvor ofte avlesning skal skje, stipulering dersom det mangler målinger, og kvalitetssikring av måleresultater som måleren sender, er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt ansvar. Justervesenet skal imidlertid sikre at elmålere som er satt ut faktisk måler riktig.

Dersom du mistenker at det er feil ved din måler, anbefaler vi at du tar kontakt med nettselskapet. De fleste nettselskaper har i vilkårene at de vil foreta en kontroll og skifte måler uten kostnader dersom det er feil på måleren. Foto:pixabay

Høye strømregninger
I en tid med svært høye strømpriser lurer mange på om det er noe feil med måleren. Kontrollregimet som el-målere er underlagt skal sikre at de er svært nøyaktige, noe som også tester og Justervesenets tilsyn viser. Men dersom man mener det er noe feil med måleren, kan man ta kontakt med nettselskapet sitt. Vær imidlertid obs på at dersom måleren likevel viser riktig kan man risikere å måtte betale for kontrollen.

Kontroll av el-målere under bruk
En elmåler som er tatt i bruk skal kontrolleres av nettselskapet 3 år etter produksjonsår, og deretter etter 8 år. I og med at målerne er plassert ute i private hjem er dette en kostbar kontroll, og derfor blir den oftest gjennomført som en stikkprøve. Det innebærer at nettselskapene bare kontrollerer en liten andel av en gruppe målere av samme type. Hvis for mange av disse ikke overholder kravene, skal hele partiet byttes ut.

Sjekk merkingen på din egen el-måler

Sist endret 12. januar 2022
Arkiv