Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Norges offisielle kilo til kalibrering i Paris

Hele Norges kiloklump som til daglig står hos Justervesenet, er nå hos alle kiloers mor i Paris. Der skal den sammenlignes for å se om den holder vekta.

Alle kilolodd er basert på Pariskiloen, for definisjonen på et kilogram er nemlig vekten av akkurat dette loddet! I et hvelv i Paris, hos det internasjonale laboratoriet BIPM (Bureau International des poids et mesures), holder den til. Hit må alle lands offisielle kilogram av og til reise for å sammenlignes med den.

En kilos håndbagasje
Når Justervesenet skal til Paris med Norges kilogramnormal, er det ikke snakk om å sende den med bagasjebåndet. Da brukes egen koffert som tviholdes av Justervesenets utsendte ingeniør. Den må passes godt på; det skal ikke mer enn et fingeravtrykk til for å endre massen på et lodd. Innenfor metrologi er ikke cirka godt nok. Her er det ekstrem nøyaktighet som gjelder, og kiloloddene veies i mikrogram. (Et mikrogram er et milliondels gram). Og i mikrogrammenes verden er selv vekten av et fingeravtrykk mye å drasse på. Derfor voktes Norges kilo godt av Justervesenet, hvor den til vanlig står innelåst i en safe, innkapslet av to glassklokker.

Sporbarhet
I dag er det bare kilogrammet som ikke baserer seg på en naturkonstant. Her er det massen til loddet i Paris som gjelder. Norges offisielle kilogram sammenlignes mot denne og danner dermed øverste ledd i Norges loddhierarki. Under Norgeskiloen finnes primærnormaler basert på denne, og under disse igjen finnes hovednormaler, og deretter arbeidsnormaler som er med Justervesenets kontrollører ut i hele landet på oppdrag. På denne måten dannes en sporbarhetskjede som fører til hvelvet i Paris. Helt til den dagen vitenskapen kommer opp med en annen måte å måle masse på. Da vil kilogrammene rundt om bli museumsgjen­stander på lik linje med f eks meterstaven.

Er det så nøye da?

A
ll handel hvor vekt er ingrediens, er basert på kilogrammet i Paris. Når du handler potetgull, ekte gull, russisk kaviar, bensin eller juleribbe, ligger kilogrammet som et insisterende kremt i bunnen. Derfor er forvaltningen av dette viktige loddet ikke uten betydning. Noen fingeravtrykk, riper eller støv på denne, vil rett og slett forandre definisjonen på et kilogram.

 

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv