Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Nå kan du se om taksameteret er godkjent

Fra 1. januar gjelder nye krav til taksametre. De skal være godkjent av Justervesenet, og med Justervesenets merke på taksameter eller dashbord kan forbrukeren føle seg trygg på at det viser riktig tilbakelagt strekning.

Bakgrunnen for de nye kravene var blant annet å sikre et bedre grunnlag for skatterapportering, samt ønske om bedre kontroll på taksametrenes måletekniske egenskaper. Justervesenet kontrollerer at taksametrene viser riktig tilbakelagt kjørelengde, og har den siste tiden hatt mange installasjonskontroller.

Stor vilje til å følge krav
De fleste har benyttet overgangsperioden på 2 år for å få installert og godkjent nytt taksameter. Av de som ennå ikke har gjort det, har mange bestilt installasjonskontroll og dermed holdt seg innenfor fristen.

–Noen løyvehavere har ikke dette i orden ennå. Vi tror det har vært praktiske utfordringer med å rekke fristen som i stor grad er problemet. Viljen til etterlevelse fra bransjen oppfattes generelt som høy, sier avdelingsdirektør i Justervesenet, Nils Magnar Thomassen.

Oppfølging av løyvehavere
De som ennå ikke har gjort jobben sin vil motta en henvendelse fra Justervesenet i nær framtid.
– Justervesenet vil sørge for at dette kommer i orden for alle drosjer, lover Thomassen.

I tillegg til installasjon av godkjent taksameter skal også drosjene kjøre en referansestrekning oppmålt av Justervesenet. Her må taksameteret holde seg innenfor en feilmargin på 3 prosent. Justervesenet kontrollerer også at ingen av taksameterets plomberinger er brutt.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv