Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Løsningen for å sende inn meldinger og bestillinger til Justervesenet er for tiden ikke fullt operativ

 • Dersom du skal sende inn søknad om førtegangsverifikasjon eller annet TKO oppdrag kan løsningen benyttes.
 • Dersom du skal:
  • Melde om utført retting etter at det har blitt gitt pålegg om retting av Justervesenet: Send epost til: tadhenvendelser@justervesenet.no
   – I emnefeltet: skriv melding om utfør retting saksnummer: xxxx, der xxx er saksnummeret i vedtaket du mottok fra Justervesenet.
   – Informasjon om hva som er foretatt for å rette pålegget (reparert / tatt ut av bruk / nytt redskap etc..)
   – Navn, firma og kontaktinformasjon til den som har sendt meldingen
  • Bestille installasjonskontroll etter at det du har fått installert nytt taksameter i drosje: Send epost til: tadhenvendelser@justervesenet.no
   – I emnefeltet angi : «Bestiller installasjonskontroll»
   – Angi løyvenummer, registreringsnummeret til bilen hvor taksameter er montert samt typebetegnelse og serienummer for nytt taksameter.
   – Tilsvarende informasjon for taksameter som er montert ut av bil dersom det er byttet ut taksameter i kjøretøyet.
   – Navn, firma og kontaktinformasjon til den som har sendt meldingen
  • Melde om plombebrudd etter at du selv har reparert og brutt plombe på måleredskap som benyttes til økonomisk oppgjør: Send epost til: tadhenvendelser@justervesenet.no
   – I emnefeltet: Skriv melding om reparasjon hos xxxxx, der x er navnet på bedriften Oppgi:
   – Hvilken adresse/ lokasjon det dreier seg om samt virksomhetens organisasjonsnummer
   – Hvilket måleredskap det dreier seg, for å identifisere måleredskapet trenger vi enten:
   – Typebetegnelse, maksimal målekapasitet og serienummer, eller:
   – Identifikasjonsnummeret som står på lapp fra Justervesenet med strekkode, -dersom justervesenet har ført tilsyn med måleredskapet tidligere.
   – Navn, firma og kontaktinformasjon til den som har sendt meldingen
  • Bestilling av kalibrering send epost til kalibnl@justervesenet.no.

Vi jobber med å få på plass ny løsning, og beklager ulempen dette medfører for våre brukere.

Sist endret 17. desember 2018
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/meldinger-og-bestillingsfunksjonen-er-nede-pga-oppdateringer">
Twitter
LinkedIn
Nyhetsarkiv
MENY