Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Måleusikkerhet og ordliste i metrologi

Nå finnes det lett tilgjengelig veiledning for beregning av måleusikkerhet og internasjonal ordliste for metrologi.

Det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris (BIPM) har nå gjort ”Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (GUM) og ”International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology” (VIM) fritt tilgjengelig for nedlasting.

Disse to dokumentene er svært sentrale for alle som arbeider med måling, kalibrering og prøving.

GUM: Denne guiden beskriver den grunnleggende metoden for å vurdere måleusikkerhet. Den er utviklet/anerkjent av alle de store standardiseringsorganene, og danner grunnlaget for alle veiledninger/standarder for beregning av måleusikkerhet.

VIM: Denne ordlisten gir definisjon på alle sentrale begreper innenfor måling som sporbarhet og kalibrering. Ordet kalibrering benyttes ofte feilaktig til å beskrive innregulering av et måleinstrument. Den korrekte bruken av ordet er knyttet til å fastslå et instruments feilvisning. Å endre på et instruments metrologiske egenskaper for å redusere feilvisningen er noe som gjøres etter at instrumentets feilvisning er funnet gjennom en kalibrering.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv