Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Måleusikkerhet for lærere

Justervesenet holdt kurs i måleusikkerhet for 17 realfagslærere i Trondheim.
Usikkerhetsvurdering inngår i planene ved videregående skole
Beregning av måleusikkerhet for en måling forutsetter kunnskap om målemetoden, grunnleggende kunnskap i matematikk og enkel statistikk. I fagplanene i videregående skoler er det gitt læringsmål knyttet til måleusikkerhet. Dette gjelder i naturfag, området ”forskerspiren”, kjemi, biologi, fysikk, matematikk, teknologi- og forskningslære.
Byåsen videregående skole i Trondheim inviterte Helge Karlsson i Justervesenet til å holde et én dags kurs for realfagslærere som en gjennomgang av temaet måleusikkerhet. Det skulle danne grunnlag for videre arbeid med planlegging av undervisningsopplegget. Lærerne ønsket å få en felles forståelse av hva som bør vektlegges på klassetrinnene Vg1, Vg2 og Vg3. 17 lærere fra seks skoler deltok.

 


”Gjøringer” for demonstrasjon, og generell metode

Kurset omfattet to ”gjøringer” som deltaker-lærerne kan bruke direkte i undervisningen sin. Det var eksempler der måleusikkerhet er en naturlig måte å beskrive variasjon i måleresultater.
Ellers ble den generelle metoden for usikkerhetsberegning gjennomgått i detalj. Dette kan man ikke vente at elevene klarer å benytte. Men hovedtrekkene med å estimere standard usikkerhet for hver kilde til usikkerhet, kombinere flere kilder til usikkerhet, samt å rapportere en samlet usikkerhet, håper man er realistiske mål. Videre utprøvingsprosjekter er i gang på flere områder. 

Kontakt i Justervesenet: Senioringeniør Helge Karlsson

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv