Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Måletekniske regler fra landingsforskriften går inn i Justervesenets regelverk

Fra 1. mars 2020 vil enkelte bestemmelser som tidligere har vært en del av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), bli overført til Justervesenets regelverk. Dette er først og fremst måletekniske regler som gjelder for automatiske og ikke-automatiske vekter.

Endringene er ment å gjøre regelverket mer oversiktlig for brukerne, ved at de metrologiske kravene til vektene som brukes ved mottak av fisk, blir samlet i Justervesenets regelverk. Justervesenet vil bli ansvarlig for håndhevingen av kravene.

Fiskeridirektoratet og Justervesenet har utarbeidet en veileder som beskriver kravene nærmere, og som viser hvilke måleredskaper kravene gjelder for: Veileder for endringer i landingsforskriften

Kravene gjelder:
– Plassering av hovedvisningsenhet (hoveddisplay)
– Avlesning av veid kvantum
– Sekundær visningsenhet (tilleggsdisplay/slavedisplay)
– Totaltelleverk
– Stoppfunksjon ved registrerbare feil
– Stoppfunksjon ved manglende nullstilling

Sist endret 29. april 2020
Arkiv