Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Om måling av hydrogen

På Justervesenet fokuserer vi for øyeblikket på måling av hydrogengass under trykk, da dette er formen hydrogen som benyttes av kjøretøy i drift i dag. Slike kjøretøy er kommersielt tilgjengelige, både som personbiler og lastebiler.

Det er flere måletekniske utfordringer med hydrogen, og de viktigste er kvalitetssikring og strømningsmåling. Justervesenet har utviklet og eier en av få standarder for å teste og kalibrere strømning av hydrogengass under trykk, i form av et coriolismeter i kombinasjon med en gravimetrisk kalibrering. Et bilde av denne riggen kan ses i bildet under.

Den gravimetriske standarden består av tre tanker for hydrogen med en kapasitet på til sammen over 5 kg ved 70 MPa. Flowmeteret sitter innenfor rammen, og kontrollene sitter på forsiden av ramme og er lett tilgjengelige. Vekten er plassert under tankene, og har en kapasitet på 600 kg.

Standarden er EX godkjent, og i prosess for å bli trykk-godkjent.

Hydrogenmålingene ved Justervesenet er en del av vår forskning og utvikling, og en del av MetroHyVe-prosjektene. Vi tar med glede imot spørsmål eller samarbeidsmuligheter, og har flere muligheter for masteropppgaver innen temaet.

 

Kontaktperson Sigrid Rønneberg

Sist endret 19. mars 2020