Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Kurs i måleusikkerhet

28. og 29. april arrangerte Justervesenet kurs i beregning av måleusikkerhet.
Laboratorier som er akkreditert for kalibrering og prøving må oppgi måleusikkerhet i måleresultatene. Kunnskap om måleusikkerheten sier noe om hvor god målingen er, sier senioringeniør Helge Karlsson, som var ansvarlig for kurset. Når usikkerheten i målingene er kjent, er det lettere å vurdere resultatene i forhold til gitte toleranser. Måleusikkerheten bør helst vær mindre enn 1/10 av toleransen, men i alle fall mindre enn 1/3.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive og Justervesenet vurderer å holde et nytt kurs allerede i løpet av høsten, avhengig av hvor mange forespørsler vi får. Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs ute hos kunder.

På høyre side vil kursdeltakerne finne svar på noen oppgaver og annen informasjon gitt i kurset som ble avviklet denne gangen.

Kontaktperson: Helge Karlsson

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv