Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Krav til produsenter av ferdigpakninger

Mange av varene en kan få kjøpt i butikken kommer ferdig pakket og er angitt med et nettoinnhold som er trykt på emballasjen. Når like pakninger er angitt med samme nettoinnhold, kaller vi det en ferdigpakning. Men hva kan du egentlig forvente er det reelle innholdet i en slik pakning?

Som forbruker er det ikke så godt å vite hva slags regelverk som gjelder for ferdigpakninger.
Kravene til ferdigpakninger er satt i forskrift om krav til nettoinnhold med videre i ferdigpakninger. Disse kravene omfatter både nettoinnhold, merking og kontroll.

For nettoinnhold gjelder følgende 3 regler:

1. Det reelle innholdet i et parti skal i gjennomsnitt være minst det som er angitt på pakningen.
2. Høyst 2,5 % av enhetene i et parti kan ha et større negativt avvik enn det som er angitt i tabellen under.
3. Ingen enkeltpakninger skal ha et negativt avvik større enn 2 ganger det som er angitt i tabellen under.

Eksempel 1: Leskedrikk på 2,5 dl
2,5 dl tilsvarer 250 ml, og fra tabellen ser vi at tillatt negativ toleranse i dette området er 9 ml. Det betyr at det er helt innenfor regelverket om du får en enhet som kun inneholder 241 ml (regel 2). Kjøper du mange enheter, bør du imidlertid forvente at gjennomsnittsinnholdet for disse flaskene er minst 250 ml (regel 1). Dersom du får en flaske som inneholder mindre enn 232 ml, er innholdet utenfor regelverket (regel 3). Da er det grunn til å klage.

Eksempel 2: Kjøttdeig på 400 g.
Fra tabellen ser vi at for en 400 g-pakning er tillatt negativ toleranse 3 % av oppgitt mengde. 3 % av 400 gram er 12 gram, det vil si at du kan forvente at noen av pakningene veier ned mot 388 gram (regel 2). Statistisk sett kan også 1 av 40 være under dette (regel 2), men de skal ikke være under 376 gram (regel 3). Dersom du kjøper 25 pakninger av denne kjøttdeigen, bør totalvekta være minst 10 kg (regel 1), også dersom enkelte av pakningene veier ned mot 388 gram.

Forbrukerinspektørene
NRKs Forbrukerinspektørene gjorde en stikkprøvetest av nettoinnhold i kyllingpakker, hos Justervesenet:

Les mer om ferdigpakninger og regelverk

Sist endret 14. september 2017
Arkiv