Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Krav om akkreditering for kontroll av el-målere

Laboratorier som skal gjennomføre kontroll med elektrisitetsmålere under bruk, må fra og med 01.01.2019 være akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC 17025 for å kunne tilby denne tjenesten. Den tidligere godkjenningsordningen vil dermed fases ut.

Norsk akkreditering vil den 8. februar holde et informasjonsmøte for virksomheter som vurderer akkreditering for denne typer tjeneste. For mer informasjon, se Norsk akkrediterings hjemmeside.

Se også forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Sist endret 17. januar 2018
Arkiv