Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Kilogrammets framtid er nå avgjort

Generalkonferansen for mål og vekt fant sted i Versailles 16. november, og der ble de foreslåtte endringene i SI-systemet stemt igjennom. Delegater fra over 60 land var representert for å stemme. Justervesenet var med som Norges representanter.

Endringene trer i kraft 20. mai 2019, på verdens metrologidag. Hele SI-systemet har vært til revidering, og 4 av de 7 hovedenhetene har fått nye definisjoner:

  • Kilogram – vil bli definert av Plancks konstant (h)
  • Ampere – vil bli definert av elementærladning (e)
  • Kelvin – vil bli definert av Boltzmanns konstant (k)
  • Mol – vil bli definert av Avogadros konstant (NA)

Geir Samuelsen, direktør for Justervesenet, var på plass under seansen:

–Den teknologiske utviklingen har nå kommet så langt at også kilogrammet kan knyttes mot en naturkonstant. Det betyr at vi nå får en stabil referanse, noe som vil gi oss gode muligheter for videre utvikling.

Det betyr at man vil fjerne seg fra en fysisk gjenstand som definisjon på kilogrammet. Dermed er alle hovedenhetene knyttet mot fundamentale konstanter, og det har vært svært etterlengtet. Det reviderte SI-systemet er rigget for framtiden og gir grunnlag for nye tekniske innovasjoner. Som sekundet gjorde det da det ble redefinert i 1967, og har vært essensielt for teknologi som f eks kommunikasjon gjennom GPS og internett.

Sist endret 16. november 2018
Arkiv