Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Category archives for Nyheter

Kurs i beregning av måleusikkerhet

Å kunne noe om måleusikkerhet er nyttig for alle som har et arbeid der måling har en vesentlig betydning. Alle som ønsker å kvalitetssikre egne målinger og vurdere forbedringer av målemetoder [...]
Read more

Storaksjon mot drosjenæringen i Agder

Onsdag 16. og torsdag 17. februar ble det gjennomført en tverretatlig kontroll av drosjenæringen i flere byer i Agder. Resultatet av 128 kontrollerte løyver viste at de aller fleste hadde [...]
Read more

Nøyaktige el-målere i de tusen hjem

Justervesenets nylige systemtilsyn av landets største kontrolladministrator for testing av el-målere (REN AS) viste at ordningen er godt ivaretatt og at el-målerne er svært nøyaktige. Dette [...]
Read more
Arkiv