Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenets regelverk endret fra 1. januar 2014

Hva betyr dette for deg som bruker av måleredskap?

§ Det betyr at dersom du har et måleredskap med en gyldighetsperiode som utløper i 2014, og Justervesenet ikke kommer på tilsyn i 2014, kan du nå lovlig fortsette å bruke måleredskapet uten å avtale med oss når tilsyn skal gjennomføres.

§ Men: Du skal fremdeles melde fra til Justervesenet dersom det er foretatt plombebrudd, reparasjoner eller annet som kan påvirke de måletekniske egenskapene ved måleresultatet ditt. For du er fortsatt ansvarlig for at måleredskapet oppfyller relevante krav.

Endringene er ment å gi forenklinger for deg som bruker, og bedre muligheter for oss til å utføre et effektivt tilsyn.

Ikke lenger tidsbegrenset godkjenning
Justervesenet vil utføre tilsyn og kontroll med samme periodisitet som tidligere for de fleste måleredskap. Forskjellen er at vi ikke lenger gir tidsbegrenset godkjenning.
Dette medfører at du ikke trenger å kontakte oss for å avtale nytt tilsyn, hvis vi av ulike årsaker ikke har vært der det året gyldighetsperioden løper ut.

Brukers ansvar
Du er imidlertid ikke fritatt for ansvar. Som før er du alltid ansvarlig for at måleredskapet til en hver tid tilfredsstiller kravene i regelverket.

Justervesenet kan vurdere om det er behov for oppfølgingskontroll. Dersom risikoen for feil i måleresultatet er liten, kan vi velge og ikke gjennomføre en slik kontroll.

Dersom bruker ikke medvirker til tilsynet, eller hindrer tilsynet å finne sted, så vil måleredskapet ikke lenger være lovlig å bruke.

Andre endringer

Internkontroll
Justervesenet har mulighet til å føre tilsyn med internkontroll hos bedrifter der dette er hensiktsmessig. Det vil i første omgang kun gjelde på de områder der vi tidligere har gjennomført tilsyn i form av dokumentgjennomgang og inspeksjon.

Mobile måleredskap
Det innføres også nye bestemmelser om varsling og fastsettelse av hvor tilsyn skal finne sted for måleredskap plassert i biler og lignende. Reglene som tidligere kun gjaldt taksametre gjelder nå alle mobile måleredskap.

Lenke til forskriften
Endringene gjennomføres i forskrift om målenheter og måling samt i instrumentspesifikke forskrifter.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv
MENY