Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet nasjonal administrator for ICSMS

Justervesenet ble i mai 2013 utpekt som nasjonal administrator for ICSMS i Norge av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet er nasjonalt kontaktpunkt.

ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) er en database for markedstilsyn som utføres av markedstilsynsmyndigheter i EØS. Markedstilsynsmyndighetene er pålagt å bruke databasen i forordning (EF) nr. 765/2008 artikkel 23. Forordningen er inkorporert i EØS-vareloven.

Formålet med ICSMS er å sikre at markedstilsynsmyndighetene i EØS har mulighet til å utveksle informasjon raskt og effektivt om utført markedstilsyn og produkter det er funnet feil på (non-conform) og eventuelle reaksjoner eller sanksjoner som følge av dette. Dette skal hindre unødig dobbeltarbeid mellom myndigheter. Databasen er i tillegg et effektivt verktøy for å informere publikum om produkter som ikke oppfyller fastsatte krav.

ICSMS er internettbasert og en åpen del som er tilgjengelig for publikum finnes påhttps://webgate.ec.europa.eu/icsms/. Her kan forbrukere og andre finne informasjon om markedstilsyn og produkter.

Den lukkede delen av ICSMS brukes av markedstilsynsmyndigheter, EU-kommisjonen og tollmyndigheter, og inneholder flere opplysninger om produktene enn det som er tilgjengelig i den åpne delen.

For å få tilgang til den lukkede delen av ICSMS må du ha brukernavn og passord til ECAS (European Commission Authentication Service, https://circabc.europa.eu). Dette får du når du registrerer deg på nettsiden dersom du ikke har det fra før. Du må også på forhånd ha fått tilgang til ICSMS fra den som er ansvarlig for ICSMS i din etat. Dersom din etat ikke har tilgang til ICSMS allerede, ta kontakt med Justervesenet.

For tilgang til ICSMS, ta kontakt med: Silje Bertheussen eller Eli Mogstad Ranger

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv