Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet med påpakning til ferdigpakkeleverandører

Justervesenet erfarer at enkelte aktører i ferdigpakkebransjen er for dårlige til å etterleve regelverket, men mener at dette kan skyldes manglende kunnskap om kravene.

Ferdigpakkede kjøttvarer omsettes for store verdier hvert år.

Ønsker høyere bevissthet rundt praksisen

Gode rutiner for fylling og hyppige stikkprøvekontroller er helt essensielt for å etterleve ferdigpakkeforskriften som alle produsenter av slike pakninger må forholde seg til. Kravet er ikke at innholdet skal være 100 % nøyaktig i absolutt alle ferdigpakninger, men gjennomsnittet i et parti skal ikke være under det som står påført pakningen. Videre skal alle pakninger inneholde mer enn en minsteverdi som er angitt i regelverket.

Varsler økt tilsyn

– Ferdigpakkede kjøttvarer omsettes for store verdier, og vi har sett eksempler på at det hos enkelte aktører er observert vesentlige avvik. Vi tror at manglende kunnskap om krav kan være en årsak til at etterlevelsen ikke er så god som vi ønsker. Med fokus på tilsyn i denne sektoren ønsker vi å oppnå høyere bevissthet hos aktørene, sier avdelingsdirektør for tilsyn i Justervesenet, Nils Magnar Thomassen.

Flere faktorer som påvirker statistikken

– I tillegg til at vi av og til ser at det rett og slett er for lite innhold i pakkene, finner vi også andre typer avvik som kan føre til feil målinger dersom dette ikke blir rettet. Feilvisning på kontrollvekter, manglende plombering, manglende samsvarsvurdering, eller mangelfulle styringssystemer er avvik som går igjen. Gjennom tilsynsarbeidet i 2020 ønsker vi å løfte kunnskapen om dette hos aktørene, avslutter Thomassen.

-Kjøttvarer representerer store verdier for samfunnet. Vi er opptatt av å ivareta tilliten til bransjen, og vil i 2020 prioritere tilsyn med bedrifter som fremstiller ferdigpakninger, sier Nils Magnar Thomassen.

Sist endret 19. mars 2020
Arkiv