Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet inviterer til seminar om vannmåling

Spørsmålene er mange når det kommer til vannmålere, og særlig er spørsmål fra forbrukere om feilvisning aktuelt. Vi ønsker å gi bedre innsikt i hvorfor, hvordan og i hvilken grad målere i norske husstander viser feil. 

Seminaret er gratis og arrangeres 10. (fullt) og 11. september (fullt).
Seminaret er egnet for de som jobber med kommunalteknikk og VVS i kommunene, samt interkommunale vannverk og andre som arbeider opp mot kommunale VA-forskrifter.

På seminaret ser vi blant annet på:

  • Hvordan ulike målere fungerer og hvilke feilkilder som finnes.
  • Hvordan vannmålere kalibreres.
  • Krav som innkjøpere av vannmålere kan stille til produsenter.
  • Hvilken dokumentasjon skal legges til grunn og hva slags merking det skal være på vannmålerne.

Det blir også omvisning og demonstrasjon i Justervesenets laboratorium for kalibrering av gjennomstrømningsmålere og flow- og volumreferanser.

Seminaret er gratis og det serveres enkel lunsj.

 

Se her for mer informasjon og påmelding

Sist endret 19. august 2019
Arkiv