Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet i aksjon

Justervesenet har vært på uanmeldt besøk hos produsenter av kjøttvarer i ferdigpakning. Tilsynet avslørte mange brudd på regelverket. Justervesenet tror at dette nok skyldes at produsentene mangler kunnskap, mer enn bevisst omgåelse av regelverket.
Aksjonsbasert tilsyn viste mest formelle feil
Tidligere har nesten all Justervesenets kontroll vært annonsert på forhånd. Men vi kan også gjøre uanmeldt, eller ”aksjonsbasert”, tilsyn. Hensikten er å unngå forutsigbarhet og mulighet for at den besøkte bedriften kan korrigere kjente, eventuelt bevisst gjennomførte, avvik fra det som er tillatt.
14 kontrollører banket uanmeldt på døren hos syv produsenter av kjøtt i ferdigpakninger om morgenen 3. juni. Korrekt, men bestemt tok de måleinstrumenter og nettoinnhold i ferdigpakninger i øyesyn. Det skjedde nok med noe varierende grad av entusiasme hos produsentene, men det gikk i det store og hele greit.
Det ble registrert mange brudd på formelle krav, og de fleste bedriftene hadde mangelfull kontroll med pakkeprosessene sine. Lite tydet imidlertid på at dette var bevisste forsøk på juks. Blant feilene som ble avdekket, var vekter som ikke var førstegangsgodkjent eller brutte plomber på vekter, gjerne fordi vektene hadde vært reparert. I slike tilfeller skal bedriften bestille oppfølgingskontroll, der Justervesenet igjen plomberer vekten, men det hadde ikke vært gjort.
For forbrukerne er det viktigst å få den vekten som pakken viser. Testene som ble gjennomført viste at mange av produkttypene i gjennomsnitt inneholdt den mengden kjøtt som pakkene viste, eller mer. Forbrukerne får, for det meste, det de betaler for.
Imidlertid ”feilet” 20 % av produktene som ble testet på mengden av innhold. Dette kan ha betydning både for forbruker, for produsenter, og for like konkurransevilkår mellom produsenter. Justervesenet mener at feilprodusenten er for høy og at bedriftene har forbedringspotensial.
Regelverket for ferdigpakninger
Regelverket for produksjonslinjer for ferdigpakninger gir to alternativer. En forklaring på regelverk og bestemmelser om ferdigpakninger finnes her.Ved tilsyn plukker Justervesenet ut et stikkprøveparti og veier på medbragt referansevekt.Behov for mer kunnskap
Justervesenet konkluderer at det først og fremst er kunnskap om egenkontroll som mangler. Vi vil ta konsekvensen av dette og forstette med informasjon og opplæring i samarbeid med bransjen. Den aksjonsbaserte kontrollen vil også fortsette.


Kontaktperson i Justervesenet: Nils Magnar Thomassen

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv