Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenet hjelper Verdens kalibreringssenter for ultrafiolett lys med bedret sporbarhet til SI-systemet

The Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos (PMOD) utvikler instrumenter for lysmåling på jorda og i rommet, og forsker på hvordan strålingen fra sola virker inn på jordas klima. Detektorteknologien som Justervesenet har ledet utviklingen av ser ut til å kunne bedre sporbarheten av verdens UV-målinger til SI-systemet.


Seniorforsker Julian Gröbner fra PMOD har gjennomført et forskeropphold hos Justervesenet med en målsetning om å bedre sporbarheten av verdens solare UV-målinger. Foto: Jarle Gran, Justervesenet.

PMOD styrer Verdens kalibreringssenter (WCC) for solar ultrafiolett stråling på vegne av Verdens Meteorologiske Organisasjon. Julian, som leder blant annet WCC, har gjort forundersøkelser om detektorene og teknologien som Justervesenet og konsortiet i chipS·CALe prosjektet utvikler, er egnet til en kraftig forbedring av måleusikkerheten.

– Det vil ta noe tid å implementere teknologien, men resultatene ser interessante og lovende ut. Jeg har lært mye mens jeg har vært hos Justervesenet, sier Julian Gröbner.

PMOD har en viktig internasjonal rolle i et observasjonsnettverk av betydning for klimaet. Å hjelpe PMOD med å bedre sporbarheten til SI-systemet viser effekten av Justervesenets forskningsinnsats i praksis.

Mer om PMOD finnes her

 

Sist endret 29. juni 2022
Arkiv