Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet gir mål mening

Uten en felles forståelse av mål ville ikke samfunnets tannhjul passet sammen lenger.
Derfor er det behov for et myndighetsorgan som sørger for at maskineriet fungerer.

Justervesenet er satt til å forvalte denne viktige oppgaven:
Å sørge for at du og jeg, næringsliv og myndigheter har tiltro
til at norske måleresultater
er tilstrekkelig nøyaktige.

Korrekte målinger kommer alle til gode
Måleinstrumenter kalibrert hos Justervesenet har et kvalitetsstempel.
Vi har laboratorier for temperatur, masse, tid og frekvens, lengde, volum og gjennomstrømninger,
optikk og elektriske størrelser. Det finnes også et klimakammer for kvalitetstesting
av elektronisk måleutstyr. Alt dette gjør at Justervesenets kunder kan være trygge
på at de opererer med
riktige måleresultater. Kontroll på målinger er dessuten en
forutsetning for at samarbeid over
landegrenser skal fungere.

Skaper tillit
Arbeidet Justervesenet gjør er viktig for tilliten folk har til andre offentlige organer.
Det skulle
være nok å nevne politiets fartsmålere. Viser disse feil, kan det få store
konsekvenser for dem
det gjelder. Ved kjøp og salg er også riktige målinger avgjørende.
Med bakgrunn i lov og forskrifter
følger Justervesenet opp med tilsyn og kontroll.

Hjelper næringslivet
Men Justervesenet driver ikke bare med lovpålagte oppgaver. Vi hjelper også
næringslivet med
å kalibrere utstyret sitt, slik at det holder den kvaliteten det skal.
Bedrifter, laboratorier eller offentlige organer
sender sitt utstyr til Justervesenet.
Så sammenlignes det
med våre referanser, slik at nøyaktigheten blir dokumentert
og utstyret kvalitetssikret.

 

Skreddersydde kurs
Justervesenet arrangerer i tillegg både åpne og bedriftsinterne kurs for å øke
kunnskapen om bruk
av måleinstrumenter og måleresultater.
Bedriftskunder
kan få skreddersydde kurs som hever kompetansen
i organisasjonen.
For eksempel underviser vi i metoder for å optimalisere
en pakkeprosess, slik at bedriften
oppfyller krav til mengde og innhold uten
unødig
råvarebruk. Det avholdes også kurs i hvordan man estimerer måleusikkerhet
i egne målinger. Dette
er sentral kompetanse blant annet for bedrifter som må
oppfylle strenge toleranser i produksjonen.

Les mer om kurs her

Lange tradisjoner
Norge fikk sin egen lov om mål og vekt i 1824,
og «Reglement for Justeervæsenet» kom allerede
i 1832. Norge signerte den internasjonale
Meterkonvensjonen
ved dannelsen 1875.

Våre målinger er anerkjente i hele verden,
og denne kompetansen kan
bidra til utvikling i næringslivet og hos myndigheter
i enda større grad enn i dag.

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv