Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justerminister Monica Mæland på visitt

Det var en forventningsfull og interessert næringsminister som kom på besøk til Justervesenet mandag 8. desember.

Justervesenet er en av flere etater Mæland har ansvaret for, og som næringsminister fant hun det betryggende at Justervesenet sikrer kvalitet i målinger for næringsliv, forbrukere og myndigheter. For det er ikke småsummer det måles og veies for i samfunnet i løpet av et år.

Statsråden med en kopi av Norges prototype. Store verdier måles i samfunnet med kilogrammet som referanse. Her er hun ledsaget av Justervesenets direktør Ellen Stokstad og avdelingsdirektør for Nasjonalt laboratorium, Hans Arne Frøystein.

Sporbarhet og tilsyn
Monica Mæland fikk en innføring i Justervesenets kjerneoppgaver. Justervesenets nasjonale laboratorium sørger for realisering av SI-enhetene, og dermed også for tilsynsavdelingens «alibi» når kontrollørene reiser land og strand rundt for å drive tilsyn. For fra kontrollørenes arbeidsnormaler går det en sporbarhetskjede opp til etablerte SI-standarder. Men tilsynet består av mer enn en måling med godkjent normal. Det kan også innebære en sjekk av at måleutstyr oppfyller diverse EU-krav, eller oppsyn med bedrifters internkontroller.

Utover fagområdet masse, fikk også ministeren en kort innføring i andre fagområder som lengde, tid og optikk, og omvisning i noen laboratorier.

Samarbeid over landegrenser
At andre land stoler på norske måleresultater er en forutsetning for å få til samarbeid over landegrensene. En norsk bedrift som produserer smådeler til f. eks. biler eller fly, må kunne dokumentere en standard som er god nok til at landet som importerer delene kan benytte dem.

På lengdelaboratoriet kunne sjefingeniør Helge Karlsson vise et sett med passbiter som brukes i mekanisk produksjon.

Sist endret 15. mai 2019
Nyhetsarkiv
MENY