Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Informasjon til dagligvarebransjen

Ettersom Justervesenet ikke lenger gjør periodisk tilsyn i dagligvarebransjen, kan noen oppleve at vektene i butikken har etiketter med årstall fra flere år tilbake. Dette kan oppleves uheldig både for butikken og butikkens kunder. Selv om Justervesenet har statistikk og kunnskap om ulike vekter, og kan mene at en vekt med gammel merking ikke er i risikosonen, vet ikke nødvendigvis butikkens ansatte og kunder det.

Justervesenet ønsker å signalisere at butikken er ivaretatt gjennom en tilsynsordning. Derfor er det utarbeidet en plakat, samt et klistremerke som er sendt ut til landets dagligvarebutikker. Dersom du driver butikk og ikke har mottatt informasjon fra oss, anbefaler vi at du bruker skjemaet nederst på denne siden for å få dette tilsendt.

Spørsmål om ordningen?
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt ordningen. Du når oss på telefon 64 84 86 94 i tiden 09:00-11:15 / 11:45-14:00

Fra 2018 vil vekter uten forsegling utløse gebyr

Dagens praksis viser dessverre at mange vekter blir stående uten forsegling, og dermed er åpne for tilsiktet eller utilsiktet endring. Dette er i strid med kravet om at måleredskapet skal oppfylle kravene i samsvarserklæringen. Dette står i forskrift om målenheter og måling § 5-1, og innebærer at vekten skal være forseglet i henhold til typeprøvingssertifikatet.

Ved reparasjoner/plombebrudd vil det derfor bli forventet at reparatør/servicefirma forsegler vekten i henhold til typeprøvingssertifikatet før den tas i bruk igjen. Videre minner vi om at Forskrift om målenheter og måling § 5-5 krever at plombebrudd skal meldes til Justervesenet før vekten tas i bruk. En vekt som ikke blir meldt inn er ulovlig å bruke, og kan dermed medføre avviksgebyr.

For å unngå avviksgebyr etter plombebrudd, må:

  1. vekten være forseglet med ny plombe.
  2. plombebruddet være meldt inn til Justervesenet.

Ved plombering anbefaler vi at dere bruker en sporbar plombe. Ved å oppgi nytt plombenummer ved innrapportering av plombebrudd, vil man da få god dokumentasjon på forseglingen. For vekter med elektronisk plombering, rapporteres kalibreringsnummer, konfigurasjonsnummer og/eller sjekksum inn sammen med meldingen om plombebrudd.

Egenkontroll av kassevekter

Resultater fra vår statistikk viser at det er feil på hver 8. vekt. Ofte går disse resultatene i butikkens disfavør, og veiefeilene kan generere store tap over tid. Med enkle grep kan man unngå slike veiefeil, å sørge for at det måles rett – til nytte for både deg som driver næring, og for kunden som handler i din butikk.

Våre funn viser at det i stor grad er mangel på kunnskap om bruk av kassevekter som lager veiefeilene. Disse feilene kan like godt oppstå rett etter at vi har utført kontroll. Derfor anbefaler vi ansvarlige for kassevekten å utføre en egenkontroll for å sikre seg mot veiefeil.

Ved å utføre egenkontroll på kassevektene dine, gjør du tre bra ting:

  • Du unngår tap av fortjeneste.
  • Du sørger for at kundene dine har tillit til din butikk.
  • Du gjør et viktig grep for å etterleve regelverket.

På denne siden finner du informasjon som tar deg trinn for trinn gjennom en egenkontroll.

Infomateriell til butikk

Gjennom dette skjemaet kan du bestille plakat og klistremerke til din butikk.
Sist endret 20. april 2018
Arkiv