Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Informasjon om bestilling av førstegangsverifikasjon

Hvem kan bestille?
Det er produsenten av måleinstrumentet/systemet eller produsenten sin autoriserte representant som kan bestille førstegangsverifikasjon modul F, i henhold til MID (Måleinstrumentdirektivet) og NAWI (Direktivet for ikke-automatiske vekter). Som autorisert representant menes fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS-området og som har skriftlig fullmakt fra en produsent til å opptre på dennes vegne ved oppfyllelse av visse oppgaver i henhold til aktuell forskrift (direktiv). Som autorisert representant må du følge og oppfylle forpliktelsene som er gitt i de aktuelle forskriftene (direktivene).

Produsentens ansvar
Det er produsenten sitt ansvar at måleinstrumentet er samsvarsvurdert i forhold til gjeldende forskrifter (direktiv). Førstegangsverifikasjon modul F er en del av samsvarsvurderingen. Produsenten skal utstede en samsvarserklæring og grunnlaget for en slik samsvarserklæring er blant annet samsvarsvurderingen som er gjort ved førstegangsverifikasjon modul F.

Hva betyr dette for deg som vil bestille førstegangsverifikasjon?

  • Du må først undersøke om du oppfyller kravene. (Se avsnittet over; Hvem kan bestille?)
  • Hvis du ikke oppfyller kravene kan du ikke bestille førstegangsverifikasjon. Kontakt i så fall din leverandør for å finne ut om hvem som kan bestille. Det kan være at din leverandør er en autorisert representant for produsenten.
  • Ønsker du å være bestiller må du ta kontakt med produsenten for å undersøke om du kan være autorisert representant. Produsenten må utstede en skriftlig fullmakt som bekrefter dette.

Informasjonsbrev med eksempel
Se også informasjonsbrev vedrørende bestilling (søknad) om førstegangsverifikasjon, med eksempel på fullmakt: Informasjonsbrev om bestilling av førstegangsverifisering

Sist endret 23. november 2015
Arkiv