Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Informasjon til leverandørar og seljarar av måleband

Kven som har ansvar for kva, og regelverket knytt til måleband som blir brukt i kjøp og sal, er ikkje alltid heilt eintydig. Dette er noko Justervesenet ofte får spørsmål om frå både leverandørar og seljarar. Med det føremålet har vi laga ein rettleier som gir ei innføring i desse spørsmåla.

Dokumentet finn du her

Sist endret 21. juni 2017
Arkiv