Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Hydrogen må også måles nøyaktig

Nye energibærere og teknologi knyttet til dette er relevant som aldri før. Justervesenet har gjennom de EU-finansierte forskningsprosjektene MetroHyVe og MetroHyVe 2 vært med å utvikle en hydrogenrigg som kan fungere som referanse ved kontroll av hydrogendispensere på fyllestasjoner.

Nasjonal måleteknisk myndighet

Teknologien er hele tiden i endring, men viktigheten av nøyaktige målinger går aldri ut på dato. Tvert i mot, riktige målinger er med på å bringe samfunnet framover. Justervesenet tilpasser seg samfunnets behov, og det kan i framtiden bety nye og endrede arbeidsoppgaver. Om det måles bensin, diesel eller hydrogen – forbrukeren skal få det hen betaler for. Videre gir forskningsprosjektene som Justervesenet deltar i, som f eks MetroHyVe, ny innsikt og kompetanse samfunnet vil ha nytte av.

-For at hydrogenteknologi skal fungere i et samfunn, må den kunne omsettes trygt og med høy tillit. Justervesenet tar del i verdensledende forskning innen temaet, og jobber som eneste i Norden for tiden med å utvikle spesialbygd utstyr og laboratorier for testing med både hydrogen og naturgass, sier senioringeniør i Justervesenet, Sigrid Rønneberg.

Sist endret 26. august 2021
Arkiv