Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Hvordan påvirkes norske aktører av Brexit?

Som mange har fått med seg er det for tiden usikkert hva som skjer med Brexit. I den forbindelse har regjeringen lagt ut informasjon om hvordan Brexit påvirker blant annet handel. Der er det også omtalt hva som skjer dersom Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»).

Justervesenet har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet, og vil gjerne videreformidle informasjon om hvordan salg av måleredskaper vil bli påvirket dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale («no-deal») 29. mars 2019.

Hvilke måleredskaper vil bli påvirket av en «no-deal»?
De måleredskapene som påvirkes er de som er samsvarsvurdert av et britisk teknisk kontrollorgan (TKO). Det er tidspunktet for når måleredskapet settes på markedet som er avgjørende for om det er tillatt å selge i EØS (inkludert Norge) også etter 29. mars 2019.

Måleredskaper som er samsvarsvurdert av et britisk TKO og som allerede er på markedet før Brexit, kan fortsatt selges i EØS (inkludert Norge). Brexit vil dermed ikke ha tilbakevirkende kraft for de måleredskapene som allerede er satt på markedet før 29. mars 2019.

Hvis måleredskapet derimot settes på markedet for første gang etter Brexit, må samsvarsvurderingen være gjort av et TKO i EØS. Det vil si at samsvarsvurderingen gjort av et britisk TKO ikke lengre er gyldig. Det vil være mulig å inngå avtale mellom produsenten, det britiske TKO og et TKO i EØS om overføring av ansvaret for samsvarsvurderingssertifikater. Mer informasjon her.

Her finnes informasjon fra EU hvor regelverket for ulike varer omtales.

Sist endret 7. februar 2019
Arkiv