Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Høring om unntak fra krav til dispensere for spylervæsker

Justervesenet foreslår at dispensere for spylervæsker unntas fra krav til samsvarsvurdering og krav under bruk i det måletekniske regelverket. Risikoen ved feil i målinger av spylervæsker fra dispensere vurderes som svært lav, og kostnaden ved å opprettholde krav vurderes ikke å stå i forhold til nytten.

Høringsbrev

Høringsnotat 

Forskriftsutkast 

Høringsliste 

Høringsfrist 1. desember
Sist endret 21. september 2021
Arkiv