Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Høring om endring i forskrift om krav til el-målere

Justervesenet sendte forskrift om krav til elektrisitetsmålere på høring 20.august. Endringen gjelder utsettelse av frist for å bytte ut målere som ikke består kontroll til 2019, og mulighet for Justervesenet til ved enkeltvedtak å bestemme at slike målere likevel skal byttes ut.

Høringsfristen er 21.november.

Høringen finner du her

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv