Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Høring om endringer i taksameterforskriften

Justervesenet ønsker å gjøre noen endringer i taksameterforskriften, og sender derfor forskriften på høring.
Høringsfristen er 4.desember 2017.

Høringsbrev_taksameterforskrift
Høringsnotat_taksameterforskrift
Endringsforskrift_taksameterforskrift

Høringsliste_taksameterforskrift

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@justervesenet.no eller per post til Justervesenet, Postboks 170, 2027 Kjeller.

Ta kontakt med Silje Bertheussen ved spørsmål.

Sist endret 23. oktober 2017
Arkiv