Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Høring om endring i el-målerforskriften

Justervesenet sender med dette forskrift om endring av forskrift om krav til elektrisitetsmålere på høring. Se høringsdokumenter nedenfor.

Høringsfristen er 1. oktober 2017.

Kontakt Bjørn Fjeldstad eller Silje Bertheussen ved spørsmål.

Høringsbrev
Høringsliste
Utkast til endring av el-målerforskriften
Høringsnotat

Sist endret 30. juni 2017
Arkiv
MENY