Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Høring om endring i diverse instrumentspesifikke forskrifter

Justervesenet ønsker å gjøre endringer i instrumentspesifikke forskrifter,  og sender derfor disse på høring.  

Høringsfristen er 6. desember 2017.  

Høringsbrev
Høringsnotat
Endringsforskrift
Høringsliste

 Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@justervesenet.no eller per post til Justervesenet, Postboks 170, 2027 Kjeller.

 Ta kontakt med Berit Hallenstvedt ved spørsmål.

 

Sist endret 24. oktober 2017
Arkiv