Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Har du også blitt mer opptatt av kilowattimer i det siste?

Du er ikke alene. Justervesenet opplever å få henvendelser angående mistanke om feil i elektrisitetsmålere og om dette kan være årsak til svært høye strømregninger.

Justervesenets rolle

Elmålerforskriften stiller strenge krav til at elektrisitetsmålere er nøyaktige. I tillegg stilles det krav til at nettselskapene følger en kontrollordning som betyr at det må tas ut et visst antall elektrisitetsmålere for årlig kontroll i et statistisk utplukk. Justervesenet rolle i denne sammenheng er blant annet å stille måletekniske krav i henhold til forskriften og å føre tilsyn med at nettselskapene oppfyller sine forpliktelser.

strømkabler i tårn

NVE og nettselskapene har ansvaret for flere av kravene til elmålere. Foto av Nikola Johnny Mirkovic på Unsplash.

Samsvarsvurdering og systemtilsyn

Som et av flere godkjente tekniske kontrollorgan kan Justervesenet tilby produsenter av slike målere hjelp med samsvarsvurderingsprosessen. Det er krav til at alle slike målere skal være samsvarsvurdert i Norge. Elmålerforskriften stiller også krav til at en måler som er tatt i bruk skal kontrolleres av nettselskapet innen 3 år etter produksjonsår, og deretter innen 8 år og så hvert 10. år, enten ved periodisk totalkontroll eller ved statistisk kontroll.

Justervesenet utfører systemtilsyn av bedrifter som utfører kontroller for nettselskapene. Ut ifra resultatene fra tilsyn Justervesenet har gjort viser statistikken at det er lite rapporterte feil med disse målerne, og ordningen er godt ivaretatt.

Hvem er ansvarlig?

Hvor ofte avlesning skal skje, stipulering dersom det mangler målinger, og kvalitetssikring av måleresultater som måleren sender er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt ansvar. Nettselskaper er ansvarlig for at de målerne de har ansvaret for faktisk måler riktig og at disse oppfyller kravene i forskriften. Dersom de har mistanke om at en måler ikke lenger oppfyller kravene i regelverket skal forholdet rettes eller straks tas ut av bruk.

Hvis du er usikker på måleren din

Elektrisitetsmålere skal vise et riktig forbruk og er grundig kontrollert og testet

før de er utplassert hos brukerne. Hvis du opplever uvanlig høye måletall i forhold til ditt forbruk, finnes det ulike tiltak for å undersøke videre.

 • Sjekk at du er registrert med riktig måler ved å kontrollere målernummer. Dette nummeret avleser du fysisk på måleren og på din side eller faktura.
 • De fleste nettleieselskap tilbyr apper for å lese av forbruk. Disse appene viser et snitt av timesforbruk, fram til noen timer tilbake i tid. Det vil si, du kan se tilbake på hvilken tid på døgnet du har hatt høyest forbruk.
 • Andre leverandører har apper som er koblet opp mot HAN-nettverksport i elmåleren. Her kan du følge forbruket ditt i sanntid og se etter utslag ettersom hva du bruker av elektrisitet i hjemmet.
 • Du kan parallelt eller som alternativ logge deg inn på nettsiden Elhub.no for å sjekke forbruket time for time.
 • Hvis du som forbruker oppdager et uvanlig høyt strømforbruk som du ikke kjenner igjen, kan man forsøke å skru av alle sikringer bortsett fra en, og lese av effekt
  Sikringer og kurser

  Bli bedre kjent med kursene i din elektrisitetsmåler. Foto av Markus Spiske på Unsplash.

  i kilowatt (kW). Du skal kunne se hvor mye effekt den kursen bruker, og deretter kan du prøve å skru av elektriske apparater som hører til den aktuelle kursen. Hvis du mener alt på kursen er avskrudd, men måleren fortsatt teller, må du lete etter kilden. Du kan få oversikt over ukjent forbruk eller hvilke apparater som bruker mye strøm ved å gjenta dette for alle kurssikringene. Les mer om dette hos SmartEnergi.

 • Nettselskapene kan også være behjelpelige med veiledning for disse undersøkelsene.

Dersom du etter disse undersøkelsene likevel mistenker feil på din elektrisitetsmåler, kan du be nettselskapet ditt om en kontroll av den. Viser den feil vil selskapet bytte måleren for deg uten kostnader. Vær imidlertid obs på at dersom den måler riktig kan de kreve at du må betale for kontrollen selv.

 

Sist endret 19. september 2022
Arkiv