Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Har du en slik hjemme?

Eller noe som ligner? Da har du en vannmåler som skal holde rede på hvor mye vann du bruker og hva du skal betale for.

For å holde oversikt og betale for det man faktisk bruker, er det i økende omfang montert vannmålere i norske hjem. Det er krav om at slike målere skal ha en gyldig samsvarsvurdering, dvs. ha vært gjennom en kontroll som avklarer om utstyret er godkjent. Men kan vi stole på at den alltid viser riktig under bruk?

Krav til vannmålere som selges i Norge

Vannmålere skal være godkjent for salg. Det vil si at måleren skal ha vært gjennom testing og at den oppfyller nødvendige krav i Måleinstrumentdirektivet når den kommer på markedet i Norge. En helt ny vannmåler kan maksimalt vise 5 % feil ved lav gjennomstrømning, og 2 % feil ved normal til høy gjennomstrømning. Kommunene kan ha lokale krav til nøyaktighet på vannmålere når de er tatt i bruk hjemme hos kunder.

Årsaker til feilmåling

Vanlige typer av vannmålere er elektromagnetiske målere, vingehjulsmålere og ultralydsmålere. Hos den første typen kan det etter hvert komme belegg i røret som gjør at måleren endrer egenskaper, og det vil slå inn på målingen. Da vil måleren kunne gå saktere og gi et lavere forbruk enn det faktiske.

I vingehjulsmåleren er det et filter som skal hindre humus og smuss i å ødelegge vingehjulet. Men filteret kan tetne til. Vannet vil fremdeles trenge igjennom, men hastigheten til vannet øker og vingehjulet roterer fortere. Vannmåleren vil da vise et høyere forbruk enn det faktiske.

I senere tid har det også kommet ultralydsmålere på markedet. Disse sender en lydpuls gjennom vannet i mange ulike retninger. Belegg i disse målerne vil også endre egenskapene til måleren – i verste fall vil man kunne miste deler av lydsignalet og måleren vil ikke lenger vise rett.

Enkel test man kan gjøre hjemme
En enkel test som kan indikere målefeil er å bruke et litermål og fylle opp f eks 10 liter i en bøtte. Les så av måleren og se om den er enig med mengden du tappet i bøtta. Under testen er det viktig at ingen andre tapper vann i husholdningen. Men sjekk alltid at du ikke har lekkasje et sted i huset eller på tomta. Utekraner som drypper eller en ugrei cisterne i toalettet er typiske gjengangere. En vannmåler som beveger seg når det ikke renner vann, tyder som oftest på at det er en lekkasje. En lekkasje kan over tid utgjøre en betydelig del av vannregningen.

Hva gjør du hvis du mistenker at måleren viser feil?

Det kan være ulikt fra kommune til kommune hvordan bruk av vannmålere praktiseres. Ta derfor kontakt med din kommune dersom du lurer på noe vedrørende din måler, eller hvordan du går fram for å installere en. Som huseier er det alltid lurt å holde litt øye med måleren. Dersom du mistenker at den måler feil, eller at den er skadet, bør du ta kontakt med kommunen.

Justervesenet besitter ekspertise på gjennomstrømningsmålere og vannmålere, og har et avansert flowlaboratorium for testing og kalibrering som nok vil være interessant for kommunalteknikere å kjenne til. Kunnskap om målere vil kunne gi større trygghet i målingene for både forbruker og kommune, samt forhindre eller i hvert fall begrense feilmåling.

Sist endret 9. juli 2019
Arkiv