Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

GPS-måling av kontrollstrekningar

Justervesenet sine GPS-koffertar er no klare til bruk. Det betyr at kontrolløren kan møte drosjefolket nesten kvar som helst for køyring av kontrollstrekning.

Alle taksametre i bruk er pålagt kontroll, noko som mellom anna inneber installasjonskontroll av taksameteret i drosja, samt kontroll av køyrt strekning. Tidlegare har ein køyrt strekningar som var ferdig målt opp, noko som er både tidkrevjande og ikkje så lite tungvint. Formålet med GPS-basert kontroll er nettopp å gå bort frå desse strekningane, som rett nok er nyttige å ha dersom teknologien sviktar.

GPS-systemet har vore gjennom mange testar og gjennomsnittleg avvik på målingane er veldig små. Det tek i mot signal frå det amerikanske GPS og det russiske GLONASS satelittsystemet.

Alle distriktskontora er nå utstyrte med GPS til glede både for kontrollørar og løyvehavarar.

 

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv