Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Går av med pensjon

Utdaterte definisjoner må vike plass for mer moderne og fremtidsrettede metoder når det reviderte SI-systemet skal tre i kraft neste år. Det skjer på metrologiens dag, 20. mai 2019. For nå skal alle grunnenhetene i SI knyttes mot naturkonstanter. Det innebærer blant annet at den internasjonale prototypen i Paris mister status som definisjon på kilogrammet.

Overingeniør i Justervesenet, Marit Ulset Nordsveen, har skrevet en artikkel for Aftenposten Viten om de kommende endringene i SI-systemet.

Saken kan leses på Aftenpostens nettsider

Sist endret 14. august 2018
Arkiv