Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Forslag til taksameterforskrift på høring

Forslag til forskrift om taksametre med tilleggsinnretninger er utarbeidet av Justervesenet og sendt på høring av Nærings- og handelsdepartementet 3. mars 2009. Høringsfristen er 5. juni.
Forskriften skal bidra til å sikre korrekt oppgjør og hindre skatteunndragelse og trygdesvindel. Forslaget er en oppfølging av Justervesenets utredning om krav til taksametre av 25. januar 2008, som ble utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og hanselsdepartementet. Forslaget er et resultat av omfattende kontakt med andre myndigheter og et stort antall aktører knyttet til drosjenæringen.
Høringsnotat og høringsliste finner du her.

Høringsuttalelser til forskriftsforslaget sendes til Nærings- og handelsdepartementet innen 5. juni 2009.

Hovedkrav gitt i Måleinstrumentdirektivet
Forskriftsforslaget er i stor grad en implementering av et direktiv inntatt i EØS-avtalen, Måleinstrumentdirektivet, men inneholder også noen nasjonale krav om tilleggsinnretninger, plombering og lagring av opplysninger. Kravene fra Måleinstrumentdirektivet innebærer at taksametre skal ha en gyldig samsvarsvurdering før de selges eller tilbys for salg. En slik samsvarsvurdering kan foretas av ethvert teknisk kontrollorgan utpekt etter direktivet. Forskriftsforslaget inneholder også krav til taksametre under bruk.

Installasjonskontroll og årlig kontroll ved Justervesenet
Forslaget innebærer at nye taksametre skal kontrolleres og godkjennes ved installasjonen, før de kan tas i bruk. Alle taksametre skal dessuten kontrolleres årlig. Begge deler skal utføres av Justervesenet.

Det er foreslått at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2010, men at taksametre som er solgt før ikrafttredelse, kan benyttes frem til 1. januar 2012 uten gyldig samsvarsvurdering. Dersom forskriften vedtas, skal alle taksametre oppfylle måletekniske krav og ha gyldig godkjenning innen 1. januar 2012.

Kontakt i Justervesenet: Susanne Sollie

Sist endret 15. mai 2019
Nyhetsarkiv
MENY