Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forslag til forskrift om varer av edelt metall mv.

16. september 2010 ble forslag til forskrift om varer av edelt metall mv. sendt på høring av NHD.
Forskriftsforslaget er hjemlet i den nye lov om varer av edelt metall mv., som trer i kraft 1. januar 2011, og inneholder bl.a. krav til varer av edelt metall, regler om kontroll og reaksjoner ved overtredelse. Høringsfristen er 1. desember 2010.For mer informasjon se NHDs hjemmeside.

Kontaktperson i Justervesenet: Christian Duus

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv